Select Page

Usklađivanje verbalne i neverbalne komunikacije

Verbalna komunikacija se odvija putem riječi dok se neverbalna komunikacija odvija bez upotrebe riječi odnosno putem govora tijela (izraza lica, oči i pogleda, položaju udova, tijela i dodira, gesta te odjeće). Iako je verbalnu komunikaciju lakše razumjeti, neverbalna komunikacija izaziva nejasnoće u tumačenju zbog nedovoljnog poznavanja neverbalnih znakova i govora tijela. Funkcija je neverbalne komunikacije nadopunjavanje verbalne komunikacije. Na neverbalnu komunikaciju utječu različiti čimbenici kao što su okolina, način odijevanja, geste, oblik tijela, pogledi, izrazi lica, dodiri, položaj ruku i nogu, glasnoća govora, ton glasa i sl. Zato je važno svakodnevno učiti i vježbati verbalnu i neverbalnu komunikaciju kako bi se postigla što bolja i uspješnija komunikacija.

 

Sadržaji su radionice:

  • teorijska i praktična znanja o verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji
  • usvajanje vještine prepoznavanja neverbalnih znakova u svrhu razumijevanja načina komuniciranja djeteta
  • praktične vježbe usklađivanje verbalne i neverbalne komunikacije
  • razvoj komunikacijskih kompetencija odgojitelja.

 

 

Voditeljica:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić