Select Page

Uloga refleksije u suradnji s roditeljima

Refleksija je sustavan, unutrašnji i jasan proces kojemu je cilj osvijetliti trenutačno stanje s ciljem utvrđivanja pozitivnih postignuća i detektiranja problema ili kritičnih točaka. Provodi se sustavno, planski i organizirano, a potiče i razvoj (samo)odgovornosti.

Kako provoditi refleksiju u okviru aktivne suradnje s roditeljima? Mnogo je načina i nema recepta. Svatko od nas je poseban i na svoj način vidi, čuje i vrednuje samog sebe i svoj rad te suradnju.

 

Ishodi radionice:

  • usvajanje teorijskih znanja o refleksiji i samorefleksiji
  • stjecanje vještina o načinima provođenja refleksije
  • praktična primjena alata (obrazac) za refleksiju
  • vježbe za razvoj samopoštovanja u odgojiteljskoj ulozi
  • razvoj kompetencija odgojitelja s naglaskom na osnaživanje odgojitelja u procesu refleksije suradnje s roditeljima.

 

 

Voditeljica:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić

prof. predškolskog odgoja Marina Karavanić