Select Page

Što kada je roditelj nesuradljiv?

Uloga odgojitelja je zastupati prava, interese i potrebe djeteta te ciljeve odgojno-obrazovnog rada dok su želje roditelja često raznolike i nisu uvijek u skladu s navedenim. Iz navedenih razloga može doći do nesuradnje i nefunkcioniranja. Stoga je važan profesionalan stav odgojitelja. Izgradnja povjerenja je proces, a stječe se razumijevanjem, usklađivanjem, otvorenom i iskrenom komunikacijom.

Sadržaji su radionice:

  • razumijevanje povezanosti emocija i komunikacije
  • vježbe za razvoj emocionalne pismenosti odgojitelja
  • razumijevanje i stjecanje vještina u otklanjanju barijera u suradnji s roditeljima
  • stjecanje vještina ophođenja s nesuradljivim roditeljima
  • komunikacijske vježbe davanjem praktičnih i svakodnevnih primjera iz prakse

 

Voditeljice:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić
prof. predškolskog odgoja Marina Karavanić