Select Page

Skrivene poruke u komunikaciji s djecom

Što god radili, komuniciramo pa čak i onda kada ne kažemo niti jednu jedinu riječ. Što se više razvijamo to komunikacija postaje važnija u postizanju boljih rezultata. Komunikolozi navode dvije vrste slušanja: aktivno i pasivno slušanje. Aktivno slušati znači slušati s namjerom da bi se pomoglo drugima. Ne osuđivati govornika, već razmišljati, nastojati razumjeti njegove osjećaje, potrebe, želje. Ipak, potrebno je biti oprezan u odabiru riječi (verbalna komunikacija) i načinu pristupanja sugovorniku (neverbalna komunikacija).

Radionice

Kako uspješno komunicirati s djecom?

Tajni sastojci

Usklađivanje verbalne i neverbalne komunikacije

Tajni sastojci

Utjecaj emocija u komunikaciji