Select Page

Vrednovanje kreativne plesne igre

Za kvalitetno provođenje vrednovanja igre odgajatelj treba slušati i razumjeti djecu pri čemu veliki doprinos pruža pedagogija slušanja i dokumentiranje igre. Ujedno ona je i sredstvo refleksije odgojno-obrazovne prakse jer omogućuje zajedničku interpretaciju procesa odgoja i učenja djece, kao i odabir kvalitetnih intervencija odgajatelja. Za moguću provedbu vrednovanja postignuća kod djece rane i predškolske dobi, potrebno je određivanje unaprijed dogovorenih ishoda učenja.

Sadržaji su radionice:

  • stjecanje znanja i vještina o načinu dokumentiranja kreativne plesne igre (primjeri iz prakse)
  • usvajanje vještina i načina vrednovanja igre u odnosu na postavljanje ishode i razvojne zadaće
  • razumijevanje i praktična primjena uočavanja dobrobiti igre za dijete, roditelje i odgojitelje.

Voditeljice:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić
Ivana Balić, odgojiteljica i certificirani učitelj metode Intellidance®