Select Page

Timski rad – ključna kompetencija 21. stoljeća

„Nitko od nas nije tako pametan kao svi mi“, kaže jedna japanska poslovica. Ova istina želi naglasiti vrijednost i potrebu timskog rada kojim se mogu postići bolji rezultati nego kad isti pojedinci rade bez dogovora i koordinacije. Suvremena paradigma ranog djetinjstva značajno mijenja odgojno-obrazovni proces i pogled na dijete te vrtić kao zajednicu koja uči. Stoga je timski rad jedna od ključnih kompetencija 21. stoljeća.

Sadržaji su radionice:

  • usvajanje teorijskih znanja o timskom radu analizirajući praktične primjere
  • upoznavanje s različitim modelima timskog rada
  • jačanje svijesti o značenju timskog rada te važnosti suradničkog odnosa
  • provođenje vježbi za kreiranje okruženje efektivnog timskog rada
  • igre i vježbe s ciljem poticanja humora i timske suradnje.

 

 

Voditeljice:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić
prof. predškolskog odgoja Marina Karavanić