Select Page

Tehnike i oblici dokumentiranja

U današnje vrijeme postoji izuzetno puno načina dokumentiranja, odnosno bilježenja dječjih aktivnosti u dječjem vrtiću. Svaki oblik dokumentacije ima svoje prednosti, ali i nedostatke, a na samom odgojitelju je da prilagodi i odluči kojim će se oblikom dokumentiranja koristiti u određenoj situaciji (Taloš Lopar i Martić, 2015). Dokumentiranje aktivnosti odgojitelja je izuzetno važno za napredovanje i razvoj samog odgojitelja. Takvo dokumentiranje podrazumijeva samorefleksije i zajedničke refleksije odgojitelja i drugih stručnih djelatnika u vrtiću.

Sadržaji su radionice:

  • upoznavanje s različitim načinima dokumentiranja
  • savladavanje vještina razumijevanja i korištenja različitih oblika dokumentiranja odgojno-obrazovnog rada
  • praktična primjena različitih načina vrednovanja odgojno-obrazovnog rada
  • usvajanje vještina bilježenja (kako pisati).

 

 

Voditeljica:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić