Select Page
Lana Kihas, predavačica i autorica knjige: Dadilja mora biti osoba motivirana za cjeloživotno učenje jer samo učenjem možemo rasti

Lana Kihas, predavačica i autorica knjige: Dadilja mora biti osoba motivirana za cjeloživotno učenje jer samo učenjem možemo rasti

Lani Kihas obitelj je na prvom mjestu. Svjesna toga da obitelj daje temelje, Lana stavlja obitelj na prvo mjesto u svim svojim edukacijama. Za sebe kaže – kćer je divnih roditelja, majka predivnog dječaka, supruga, sestra u teta svojim nećacima. Iako po zanimanju...