Select Page

Što nam govore neverbalni znakovi djeteta predškolske dobi u igri?

Djeca na različite načine izražavaju svoje potrebe, potencijale, zadovoljstvo ili nezadovoljstvo. Upravo neverbalnim znakovima dijete nam govori kako se osjeća, kako razumije, koje su mu potrebe, interesi i mogućnosti. Djeca su iskrena, ono što misle i žele reći to neverbalno i pokazuju.

Sadržaji su radionice:

  • stjecanje vještine uočavanja i prepoznavanja neverbalnih znakova kod djece
  • razumijevanje određenih neverbalnih znakova djeteta (koje poruke nam šalju određeni neverbalni znakovi)
  • razumijevanje neverbalne komunikacije u svrhu procjene razine dobrobiti djeteta i socijalnih vještina.

 

Voditeljica:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić