Skrivene poruke u komunikaciji

Dijete vas izbacuje iz „takta“? Brzo „planete“ i kažete nešto i djelujte tako da vam je poslije žao? Želite li kontrolirati vlastita emotivna stanja? Pristupati pozitivno rješavanju problema, komunikaciji?

Zašto je to važno za dijete? Kako se odnosimo prema djetetu tako će i ono prema nama, nije li tako? Sjetite se situacije kad čuli od djeteta one vaše riječi ili uočili identične pokrete, niste li se iznenadili? Glavni sadržaj radionice su NLP alati za upravljanje stanjima koji nam pomažu zadržati kontrolu nad osjetilima te se dovesti do željenog stanja.

Djeca mnoge stvari ne razumiju ali sve osjećaju. Svoje osjećaje i energiju prenosimo na djecu. Pozitivna energija, pozitivni osjećaji stvaraju plodno tlo za rast i razvoj. Polazište radionice je da svako ponašanje ima pozitivnu namjeru i prilagođeno je uvjetima u kojima je naučeno. A što i kako dijete uči? Ono uči ono što vidi, čuje, doživi, uči po modelu ponašanja osoba koje ga okružuju.

„Budi promjena koju želiš vidjeti“. Gandhi

ZA INFORMACIJE O RADIONICI POŠALJI PORUKU