Select Page

Samovrednovanje profesionalnog razvoja

Pod profesionalni razvoj podrazumijeva se sustavno stjecanje relativnih znanja, sposobnosti i usvajanje vrijednosti koje će odgojiteljima omogućiti podizanje razine njihovih stručnih kompetencija i unaprjeđenja vlastite pedagoške prakse. Da bismo to postigli, nužno je provoditi (samo)refleksiju. Pomoću samorefleksije upoznajemo sebe i svoj rad. Dobivamo uvid u naša postignuća, uočavamo greške koje treba promijeniti, način rada ili mišljenja koja treba prilagoditi. Što točno ćemo uočiti, ovisi i o cilju samovrednovanja.

Kako provoditi samorefleksiju? Mnogo je načina i nema recepta. Svatko od nas je poseban odgojitelj i na svoj način vidi, čuje i vrednuje samog sebe i svoj rad. Glavni sadržaj ove radionice je praktičan i koristan alat koji će olakšati i ubrzati proces samovrednovanja.

Sadržaji su radionice:

  • vježbe za procjenjivanje profesionalnog razvoja
  • praktična primjena alata (obrazac) za samorefleksiju
  • vježbe za razvoj samopoštovanja u odgojiteljskoj ulozi
  • razvoj kompetencija odgojitelja s naglaskom na osnaživanje odgojitelja u procesu samorefleksije.

 

 

Voditeljica:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić