Select Page

(Samo)refleksija timskog rada

(Samo)refleksija je sustavan, unutrašnji i jasan proces kojemu je cilj osvijetliti trenutačno stanje s ciljem utvrđivanja pozitivnih postignuća i detektiranja problema ili kritičnih točaka. Provodi se sustavno, planski i organizirano a potiče i razvoj (samo)odgovornosti.

Kako provoditi samorefleksiju i refleksiju u timu? Mnogo je načina i nema recepta. Svatko od nas je poseban i na svoj način vidi, čuje i vrednuje samog sebe i svoj rad i sudjelovanje u timu, i rad tima. Kako provoditi samorefleksiju? Mnogo je načina i nema recepta. Svatko od nas je poseban odgojitelj i na svoj način vidi, čuje i vrednuje samog sebe i svoj rad. Glavni sadržaj ove radionice je praktičan i koristan alat koji će olakšati i ubrzati proces samovrednovanja.

Ishodi su radionice:

  • usvajanje teorijskih znanja o samorefleksiji i refleksiji tima
  • stjecanje vještina o načinima provođenja (samo)refleksije
  • igre i vježbe za poticanje timske suradnje i dvosmjerne komunikacija
  • razvoj kompetencija odgojitelja s naglaskom na osnaživanje odgojitelja u procesu (samo)refleksije i timske suradnje.

 

 

Voditeljice:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić
prof. predškolskog odgoja Marina Karavanić