Select Page

Razvojni putokaz

Razvojni putokaz djeteta je djetetova knjiga, putovnica za njegovu budućnost. Koristeći se priručnikom, dijete izražava sebe, svoje interese, mišljenja, osjećaje. Priručnik koji na razumljiv i jednostavan način prati razvoj djeteta. Orijentacijska je osnova za promatranje, dokumentiranje i vrednovanje djetetovog razvoja i procesa učenja s ciljem osiguravanja kvalitetne podrške cjelokupnom razvoju djeteta.

Kako nas djeca uče emocionalnoj pismenosti?

Kome je namijenjen?

  • Djetetu pruža priliku da bude aktivan sudionik
  • Roditelju pruža uvid u razvoj djeteta, uvid u odgojno-obrazovni proces rada, omogućava razumijevanje djeteta iz perspektive djeteta i odgojitelja
  • Odgojiteljima služi za dokumentiranje i praćenje razvoja djeteta te procjenjivanje njegovih sposobnosti što je polazna točka za kreiranje kvalitetnog okruženja koji doprinosi napretku i razvoju djetetovih potencijala.

Putokaz za djecu od 5 do 7 god

Što sadrži?

  • Okvirne smjernice i razvojne miljokaze prema razvojnim područjima.
  • Protokole za praćenje i vrednovanja djetetova razvoja.
  • Aktivnosti za optimalan rast i razvoj.
  • Radne zadatke za dijete s ciljem izražavanja i stvaranja djeteta te poticanja razvoja pozitivne slike o sebi.
  • Prazan džepić u koji se mogu dodatno priložiti djetetovi crteži, diplome, fotografije, itd.

Putokaz za djecu od 3 do 5 god

Preporuke

Recenzije

Razvojni putokaz djeteta je knjiga, njegov alat, način na koji ono može predstaviti sebe, svoje posebnosti, razvojne korake i svoje viđenje svijeta koji ga okružuje. Ona mu pomaže u komunikaciji s drugima i osnažuje njegove socijalne kompetencije koje će biti potporanj svih njegovih akcija i uspjeha u životu. Zajedničkim ispunjavanjem ovog materijala, dijete postaje svjesno važnosti koja se pridaje njegovim razvojnim koracima, njegovu trudu i napretku. Postaje svjesno koliko je ono samo, kao i sve ono što misli, radi i osjeća, važno roditeljima, odgojiteljima i drugima koji o njemu brinu. Time mu pomažemo u izgradnji njegova osjećaja samopoštovanja i samopouzdanja. Samopouzdano dijete s dobro razvijenim socijalnim kompetencijama lakše će se snaći i u prijelazu iz vrtića u školu. Procjene koje su dio ovog materijala treba shvatiti kao podsjetnike koji nam ukazuju okvirno na kojim je područjima (kada i na koji način) moguće očekivati pomake. Procjene ne treba doživljavati kao testove i prilaziti im tako. Moguće dječje iskorake nećemo ispitivati usmjerenim zadacima, već ćemo ih tražiti u dječjoj igri i igrovnim situacijama. Tako ćemo izbjeći osjećaj pritiska kod djeteta i doživljaj da nam je važan samo krajnji rezultat. Neke pomake uočit ćete još i ranije, igrajući se s djetetom te bilježit ćete ih tada, ne čekajući vrijeme procjene. Svi odrasli koji će pomagati djetetu u ispunjavanju njegove knjige trebaju ozbiljno shvatiti svoju ulogu pomagača djetetu. Ako dijete ne zna samo, pomozite mu tako da zapišete njegove riječi onako kako ih ono govori jer iz njih progovara djetetovo razumijevanje svijeta koji ga okružuje. Razvojni putokaz djeteta putokaz je roditeljima i odgojiteljima. On ih usmjerava u poticanju djeteta na uočavanje problemskih situacija i formuliranje problema, traženje mogućih rješenja s naglaskom na kreativnost i divergentno mišljenje. U svijetu u kojem su velike promjene svakodnevica upravo to su najvažnija znanja koja djeci možemo dati, putovnice za njihovu budućnost.

Ivana Golik Homolak, mag. praesc. educ., Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Petra Gotal i Lana Kihas osmislile su vrijedan priručnik kojemu je glavni cilj potaknuti djecu, roditelje i odgojitelje na cjelovit pristup djetetu predškolske dobi. Priručnik odraslima služi kao edukativan materijal i alat za procjenu razvoja djeteta, a djeci kao podrška izražavanju, razvoju samosvijesti i kao izvor zabave. Predložene aktivnosti za poticanje cjelokupnog razvoja nude priliku za razvoj višestrukih kompetencija istovremeno potičući kreativnost. Osim stručne vrijednosti, ovakav materijal ima potencijal povezivanja svih članova obitelji te obitelji i odgojno-obrazovne ustanove naglašavajući aktivnu ulogu djece i roditelja u njihovu razvoju.

Staša Kukulj, dipl. psih., Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu