radionice za ODGAJATELJE

 

Svakodnevno se suočavamo s raznim izazovima u vrtiću, kao što su npr. nedostatak suradnje s roditeljima, šumovi u komunikaciji u kolektivu, neugodni razgovori s roditeljima, opsežna dokumentacija odgojno-obrazovnog rada, teško odgojiva djeca itd. Htjeli mi ili ne, problemi i nezadovoljstvo na poslu utječu na naš privatni život i privatni život utječe na naš profesionalni razvoj. Biti odgojitelj složena je i vrlo odgovorna uloga. Odgoj i obrazovanje je najmoćnije oružje koje možemo upotrijebiti da bi donjeli promjene. Aktivnim djelovanjem, kritičkim promišljanjem i partnerskim odnosima, odgojitelji unapređuju sebe, kvalitetu svoj profesionalnog rada i time povećavaju svoje sposobnosti zagovaranja kvalitetnog odgoja i obrazovanja za svu djecu.

Ineteraktivne i dinamične radionice za odgojitelje sadrže mnoštvo alata, tehnika i metoda rada koje su proizašle iz prakse i svakodnevnog rada u vrtiću. Ciklus radionica namjenjen je vrtićima koji žele unaprijediti svoj odgojno-obrazovni rad i djelovati na usavršavanju i cjeloživotnom obrazovanju odgojitelja i stručnih suradnika.

Odaberite ciklus radionica i dogovorite termin edukacija

Suradnja s roditeljima

 1. Dijete, vrtić, obitelj
 2. Kako uspješno komunicirati s roditeljima?
 3. Individualni razgovori s roditeljima
 4. Interaktivni roditeljski sastanci
 5. Kako se ophoditi u izvanredno teškim situacijama?
 6. Dobrobit za dijete, roditelja i odgojitelja

 

Skrivene poruke u komunikaciji s djecom

 1. Kako uspješno komunicirati s djecom?
 2. Pozitivno oblikovane rečenice
 3. Usklađivanje verbalne i neverbalne komunikacije
 4. Konstruktivno rješavanje sukoba s djecom

 

Individualizacija i promatranje djeteta i igre

 1. Čarolija motivacije
 2. Individualizirani način učenja
 3. Promatranje djeteta i igre
 4. Procjena dobrobiti i uključenosti djeteta (Leuvenska skala)
 5. Kako planirati aktivnost i ishode učenja za pojedino dijete?

 

Dokumentiranje odgojno-obrazovnog rada

 1. Pedagogija slušanja
 2. Tehnike i oblici dokumentiranja
 3. Kako pisati bilješke?
 4. Razvojne mape djece

 

Odgojitelj kao profesionalac

 1. Okruženje za učenje i razvoj
 2. Osobni i profesionalni razvoj
 3. Faze profesionalnog razvoja i mapa profesionalnog razvoja
 4. Aktivnosti profesionalnog razvoja

 

Timski rad

 1. Timski rad – ključna kompetencija 21. stoljeća
 2. Ishodi i vrijednosti zajedničkog timskog rada
 3. Planiranje, provođenje i vrednovanje timskih planiranja
 4. Važne uloge i dužnosti pojedinca u timu

 

Suradnja vrtića i lokalne zajednice

 1. Poslovna učinkovitost
 2. Menadžment unutar vrtića i njegova uloga
 3. Uloga odgojitelja, roditelja i stručnog tima
 4. Kako predstaviti odgojno obrazovni rad lokalnoj zajednici?

 

Voditeljice radionica su Lana Kihas (odgojitelj-mentor) i Marina Karavanić (ravnatelj dječjeg vrtića „Petar Pan“)