Select Page

Promatranje simboličke igre

Simbolička igra ili igra pretvaranja vrsta je igre u kojoj djeca koriste predmet ili osobu kao simbol nečega drugog i u kojoj dijete proživljava svijet odraslih. Simbolička igra je kreativna i maštovita. Ona je i suradnička igra te osobito poticajno djeluje na razvoj djetetovih socijalnih vještina i emocionalnog izražavanja. Igrajući se, dijete uči o sebi, svijetu i drugima, prorađuje svoje doživljaje. Simboličkom igrom dijete najčešće izražava svoja iskustva, misli i osjećaje.

Sadržaji su radionice:

  • teorijska i praktična znanja o važnosti simboličke igre
  • usvajanje vještina načina promatranja simboličke igre prolazeći praktične primjere
  • usvajanje vještina dokumentiranja procesa simboličke igre
  • usvajanje vještina procjene ishoda promatranju u svrhu kreiranja okruženja za optimalan rast i razvoj djeteta.

 

Voditeljica:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić