Select Page

Promatranje djetetove spontane igre

Djetinjstvo je razdoblje kada djeca formiraju sliku o sebi. Uče tko su, što su, što im je važno, uče o svojim i tuđim osjećajima. U ranoj i predškolskoj dobi dijete postupno postaje zainteresirano ne samo za svoje okruženje, već i za sebe te ljude oko sebe. U ostvarenju pojedinca kao osobe veliku ulogu, pored obitelji i roditelja, imaju odgojitelji u dječjem vrtiću. Uloga je odgojitelja svakom djetetu individualno pristupiti jer nemaju sva djeca jednake potrebe, želje i osjećaje.

Kako se izražava pojedino dijete? Kako se osjeća? Kako uči? Koje su mogućnosti, potrebe i interesi djeteta? Promatrati dijete i njegovu igru osnova je kojom dobivamo realan uvid u djetetovo stanje. Promatrati znači pozorno pratiti dijete i razumjeti proces djetetovog izražavanja i učenja što ima veliku važnost jer tako otkrivamo i uočavamo individualne karakteristike i posebnosti svakog djeteta. Tajna uspješnog odgoja i obrazovanje leži upravo u razumijevanju načina na koji dijete razumije svijet.

Radionice

Što nam govore neverbalni znakovi djeteta predškolske dobi u igri?

Promatranje spontane igre djeteta i procjena uključenosti u igru

Tajni sastojci

Promatranje dječje igre u jaslicama

Tajni sastojci

Promatranje simboličke igre