Select Page

Promatranje djeteta u plesnoj igri

Slušati ili čuti dijete? Gledati ili vidjeti dijete? Slušanje podrazumijeva prije svega vidjeti, a ne samo gledati, čuti, a ne samo slušati. Slušati dijete i razumjeti proces djetetovog učenja ima veliku važnost jer tako otkrivamo i uočavamo individualne karakteristike i posebnosti svakog djeteta.

Djeca na različite načine izražavaju svoje potrebe, potencijale, zadovoljstvo ili nezadovoljstvo. Upravo su neverbalni znakovi pokazatelji uspješne komunikacije. Promatranjem emocionalnog, socijalnog te slobodnog kreativnog izražavanja djeteta, ali i nekih novih, do tada skrivenih osobnosti, dobivamo uvid u realno stanje djeteta što je jedno od polazišta za kreiranje okruženja za optimalan rast i razvoj djeteta.

Sadržaji su radionice:

  • teorijska i praktična znanja o pedagogiji slušanja
  • razumijevanje i praktična primjena pedagogije slušanja
  • važnost promatranja i razumijevanja neverbalne komunikacije djeteta
  • stjecanje vještine uočavanje i razumijevanja neverbalnih znakova kod djece za vrijeme kreativne plesne igre
  • učenje iz praktičnih primjera svakodnevne prakse.

 

 

Voditeljice:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić
Ivana Balić, odgojiteljica i certificirani učitelj metode Intellidance®