Select Page

Promatranje dječje igre u jaslicama

Dijete se igra i uči na svoj autentičan način. Ono svoja znanja izgrađuje tako da svako novo iskustvo protumači i potom ugradi u postojeće. Dakle, dijete svoje znanje neprekidno izgrađuje, dograđuje, reorganizira i rekonstruira. Ono što je jednom znalo i naučilo, kroz nova iskustva preispituje i provjerava te odbacuje ako za njega nemaju smisla. Dijete svoja znanja iz okoline oblikuju na svoj osobit način i uklapa u svoj koncept znanja (Slunjski 2008).

Sve ono što čitav život spoznajemo, ovisi o razvoju našeg mozga u najranijem djetinjstvu tako da je psihološki razvoj mozga završen već 85% do treće godine života, a misaona sposobnost učenja 60% do četvrte godine života. Djeca uče na različite načine, a jedan od najvažnijih je učenje putem osjetila. Osjetila su mediji kojim dijete istražuje i spoznaje svijet.

Sadržaji su radionice:

  • teorijska i praktična znanja o važnosti učenja putem osjetila
  • stjecanje vještina promatranja i planiranja aktivnosti za učenje putem osjetila u jasličkim skupinama
  • razumijevanje i praktična primjena Senzornog portreta djeteta kao jedan od alata promatranja i dokumentiranja razvoja djeteta
  • učenje iz praktičnih primjera svakodnevne prakse.

 

Voditeljica:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić