Select Page

Profesionalni razvoj odgojitelja

Profesionalni razvoj sastavni je dio posla svakog odgojitelja. Uz roditelje, odgojitelj je jedna od najvažnijih osoba u prvim godinama djetetova života. Kompetencije potrebne za rad s djecom odgojitelj stječe tijekom fakultetskog obrazovanja, a nakon toga mu se pružaju različite mogućnosti profesionalnog usavršavanja.

Kvalitetnu pedagošku praksu implementiraju odgojitelji koji su kontinuirano uključeni u proces osobnog i profesionalnog razvoja. Različiti načini profesionalnog usavršavanja provode se radi usavršavanja i stjecanja novih znanja i vještina kojim promiču učenje odgovarajući na svakodnevne izazove u životu i radu, promjene u društvu, utjecaju tehnologije. Aktivnim sudjelovanjem, kritičkim promišljanje, suradničkim učenjem, odgojitelji unaprjeđuju kvalitetu svog profesionalnog rada, promoviraju vlastitu profesiju i povećavaju svoju sposobnost zagovaranja kvalitetnog odgoja i obrazovanja djece.

Radionice

Osobni i profesionalni rast i razvoj

Mapa i aktivnosti profesionalnog razvoja

Tajni sastojci

Samovrednovanje profesionalnog razvoja