Select Page

Problemski pristup planiranju i provođenju likovnih aktivnosti

Uspješnost organiziranja i izvođenja likovnih aktivnosti u ranom i predškolskom dobu ovisi o stručnosti odgojitelja, njihovoj kreativnosti i stajalištima. Odgojiteljeva uloga vezana je uz kreiranje poticajnoga okruženja, poticanju samostalnosti djece, radnih navika i ustrajnosti, upoznavanju djece s likovnim područjima i tehnikama, praćenje likovno-kreativnoga procesa i dokumentiranje dječjega likovnog stvaralaštva te razvijanje dječjih likovnih sposobnosti kao što su precizno i osjetljivo opažanje, vizualno pamćenje i mišljenje, razvoj kreativnosti i mašte, emocija, motoričke spretnosti i estetske osjetljivosti.

Na osnovu čega planirati, provoditi, vrednovati i dokumentirati likovne aktivnosti?

Koje su metodičke osnove pri planiranju likovnih aktivnosti?

Kako pristupiti usmjerenoj, a kako slobodnoj aktivnosti djece?

Što odabrati za motiv, a što za poticaj?

Kako postaviti/odrediti cilj likovne aktivnosti?

Kako motivirati djecu koja ne žele sudjelovati u likovnim aktivnostima?

Kako potaknuti djecu da izraze emocije, doživljaj glazbe kroz likovnost?

Koje umjetničko djelo ponuditi kao poticaj za likovno stvaralaštvo?

Na navedena pitanja odgovorit ćemo u suradnji sa sudionicima pokazujući im praktične, svakodnevne primjere iz prakse, tj. promatrajući dječje likovne radove i igrovnom interakcijom.

Voditeljice:

doc. dr. sc. Svetlana Novaković

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić