Prava djeteta! Uloga roditelja?

Dobro poznajete jake strane djeteta ali i one slabije? Želite li pravodobno i pravovaljano djelovati na cjelokupni razvoj djeteta? Jačati slabije strane i dalje poticati razvoj jačih strana djeteta? Znate da vaše dijete može više i bolje, no kako ga motivirati? Kako motivirati dijete bez vike, prisile ili ucjene? Želite li odgojiti samostalno i odgovorno dijete?  

Dijete ima pravo na život, odgovarajući standard, ljubav, zaštitu, prehranu, zdravstvenu njegu i skrb, odgoj i obrazovanje, slobodu izražavanja svojih misli, pravo na slobodno vrijeme, pravo na kulturne aktivnosti itd. Dječja prava su posebna prava kojima se štite sva ljudska bića mlađa od 18 godina. Dječja prava nas podučavaju i podsjećaju da moramo razmisliti što je najbolje za dijete u nekoj situaciju, što je presudno za njegov život, razvoj i zaštitu. Osim što nam prava pripadaju jer smo se s njima rodili, jednako je važno da poštujemo i tuđa prava. Odrastanjem imamo i više i veće odgovornosti za svoje ponašanje prema drugima.

Uloga i dužnosti roditelja je pružiti djetetu zaštitu, njegu, odgoj i obrazovanje. Također, i postepeno uvoditi dijete u društvo, naučiti ga kako funkcionirati u društvu, poštivati pravila društva, biti odgovoran, znati reći svoje mišljenje, izboriti se za svoja prava, zaštiti se, snositi posljedice svojih postupaka.

Glavni sadržaj ove radionice je tzv. „Dobro oblikovan ishod“, NLP tehnika kojom postavljamo ishod koji želimo postići i način na koji ćemo postići željeni ishod. Kad imamo na umu određeni ishod, to nam pomaže da pratimo proces i primjećujemo koliko je to što radimo u skladu s početnom zamisli. Također, pomaže nam da u stresnim i teškim situacijama, te potiče našu kreativnost i fleksibilnost.

                                                               „Ne možete pobjeći od odgovornosti sutrašnjice izbjegavajući je danas.“

                                                                                                                                                                                 Abraham Lincoln

ZA INFORMACIJE O RADIONICI POŠALJI PORUKU