Select Page

Planiranje kreativne plesne igre

Suvremena paradigma ranog djetinjstva značajno mijenja odgojno-obrazovni proces i pogled na dijete. Pristup ranom odgoju humanistički je, razvojan i integriran, podržava aktivno učenje i stvaranje znanja djeteta koje se događa u interakciji s drugima. Uloga odgajatelja nije precizno planiranje sadržaja i tijeka igre, već osiguravanje poticajnog okruženja s ciljem poticanja razvoja djetetovih potencijala.

Sadržaji su radionice:

  • kako planirati kreativnu plesnu igru i koje poticaje ponuditi djeci
  • postavljanje ciljeva igre uključujući osobnu, emocionalnu i tjelesnu, obrazovnu i socijalnu dobrobit djeteta
  • učenje analizirajući konkretne primjere iz prakse
  • ideje za rad s djecom.

 

 

Voditeljice:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić
Ivana Balić, odgojiteljica i certificirani učitelj metode Intellidance®