Select Page

Osobni i profesionalni rast i razvoj

Sve što se događa na poslu i sve što se događa kod kuće povezano je. Posebice u odgojiteljskoj profesiji. Svjesno i nesvjesno prenosimo naša iskustva iz vrtića u obiteljsku sredinu i obrnuto. Velika je povezanost osobnog i profesionalnog područja razvoja. No, događaju se često i raskoraci i emocionalne turbulencije, usponi i padovi i na osobnom i na profesionalnom planu. Stoga je važno cjeloživotno obrazovanje radi osobnog i profesionalnog rasta i razvoja. Što ne utječe samo na nas, već i sve one koji nas svakodnevno okružuju: djeca u vrtiću, članovi obitelji, prijatelji.

Sadržaji su radionice:

  • razumijevanje uloga uvjerenja i osobnih vrijednosti u osobnom i profesionalnom razvoju
  • razvoj vještina za upravljanje okruženja pogodnih za osobni i profesionalni rast i razvoj
  • praktične vježbe za razvoj samopouzdanja i samopoštovanja odgojitelja
  • stjecanje znanja o različitim vrstama aktivnosti profesionalnog razvoja
  • razvijanje vještina za samostalno kreiranje mape profesionalnog razvoja

 

 

Voditeljica:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić