Select Page

 

Projekt Mliječni zub – odgajati znanjem i srcem nastao je suradnjom roditelja i stručnjaka u odgoju djece rane i predškolske dobi. Voditeljica i kreatorica projekta je Daniela Kos, majka trogodišnje djevojčice. Njezina motivacija za edukativna događanja dolazi iz osobnog roditeljskog iskustva, kao i zahvaljujući podršci odgojno obrazovnih stručnjaka.

U sklopu projekta Mliječni zub – odgajati znanjem i srcem koordinator sam programa konferencija koje su namijenjene roditeljima i odgojno-obrazovnim stručnjacima koji rade s djecom rane i predškolske dobi. Cilj Konferencija Mliječni zub je doprinijeti unapređivanju kvalitete odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj organiziranjem stručnih skupova u području neformalnog obrazovanja, a u segmentu odgoja i obrazovanja koji se odnose na djecu rane i predškolske dobi, kao osnovnoj pretpostavki za stvaranje društva znanja.

U ožujku 2019. godine održana je konferencija pod nazivom Kompetencije djeteta novog doba. Cilj konfrencije bio je pružiti nova znanja i vještine roditeljima, odgojiteljima i stručnim suradnicima ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u svrhu razumijevanja djeteta kao cjelovitog bića. Uspješnost djeteta u obavljanju određenih aktivnosti određuje splet više različitih kompetencija. Upravo iz tih razloga konferenciju smo posvetili edukaciji o razvoju kompetencija koje u ranoj dobi predstavljaju okosnicu razvoja svih ostalih, a osobito razvoju samopoštovanja, samopouzdanja i pozitivne slike djeteta o sebi.

Konferencija U potrazi za skrivenim talentima održana je u studenom 2018. godine. Europski i domaći stručnjaci: Szilvia Fodor, Jasna Cvetković Lay, Jasna Arrigoni i ostali pružili su nova znanja i vještine kako bi se pravovremeno i pravovaljano poticalo djecu na kreativno razmišljanje, ponašanje i stvaranje, prepoznalo područje interesa, potencijalnu talentiranost ili moguću darovitost, stvaralo optimalne uvjete, razvijalo i njegovalo djetetove sposobnosti i osobnost.

U ožujku 2018. godine održana je prva konferencija Kako komunicirati s djetetom novog doba na kojoj su sudjelovali cijenjeni europski i domaći stručnjaci: Jesper Juul, Ranko Rajović, Iben Sandahl, prof. Rijavec i Miljković i ostali a koji su prenijeli najnovija saznanja iz pedagogije, psihologije i komunikologije o tome kako učinkovito komunicirati s djecom rane i predškolske dobi podržavajući njihov intelektualni i emotivni razvoj te kako postati uspješniji odgojitelji i roditelji.

ŽELIŠ SUDJELOVATI?