Select Page

Mapa i aktivnosti profesionalnog razvoja

Odgojiteljska profesija vrlo je složena i zahtjeva visoku razinu kompetentnosti i odgovornosti. Profesionalan razvoj odgojitelja nužan je za stjecanje kompetencija u radu. Na kompetentnost utječu mnogi čimbenici, dobri uvjeti za rad, kontinuirana pedagoška podrška koja uključuje dokumentiranje i refleksiju vlastite prakse. Jedan od alata dokumentiranja vlastite prakse je mapa profesionalnog razvoja, ona je tzv. dokaz širokog raspona profesionalnih znanja i sposobnosti koje odgajatelj posjeduje.

Sadržaji su radionice:

  • stjecanje znanja o različitim vrstama aktivnosti profesionalnog razvoja
  • razvijanje vještina za samostalno kreiranje mape profesionalnog razvoja
  • praktične vježbe kreiranja mape profesionalnog razvoja
  • osnaživanje odgojitelja učenjem iz svakodnevne prakse.

 

 

Voditeljica:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić