Select Page

Likovne tehnike u radu s djecom rane i predškolske dobi

Djeca rane i predškolske dobi imaju velike stvaralačke potencijale. S lakoćom se izražavaju svim oblicima umjetnosti, tako i likovnom. Stvaraju nesputano i impulzivno, prema trenutnom emocionalnom stanju i stupnju kognitivnog razvoja. Uloga odgajatelja je omogućiti djetetu da svoje potencijale i ispuni osiguravajući mu poticajno socijalno-materijalno okruženje koje je u skladu sa stupnjem djetetova razvoja i njegovim zahtjevima.

Koje su sve likovne tehnike i kako ih pravilno koristiti?

Kako djecu poučavati likovnim tehnikama?

Koje likovne tehnike i u kojoj dobi ponuditi?

Koje likovne tehnike ponuditi za određeni motiv ili poticaj?

Koje tehnike se mogu kombinirati?

Koja je razlika između istraživačkih i usmjerenih likovnih aktivnosti djece?

Ima li određeni likovni znak neku simboliku za dijete?

Kako motivirati djece? Što kada dijete odbija sudjelovati u likovnim aktivnostima?

Edukacije se sastoje od 4 praktičnih radionica na kojima su odgojitelji aktivni sudionici.

Voditeljice:

doc. dr. sc. Svetlana Novaković

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić