Select Page

Kako uspješno komunicirati s roditeljima?

Izgradnja suradnje i partnerskih odnosa roditelja i odgojitelja jest proces dok se partnerstvo obitelji i ustanove ranog i predškolskog odgoja temelji na kvalitetnoj komunikaciji i odnosima koji se neprestano izgrađuju, njeguju, mijenjaju i unapređuju. Najvažniji je temelj socijalni kontakt, odnosno način ophođenja i komunikacije roditelja i odgojitelja.

Sadržaji su radionice:

  • Stjecanje teorijskih i praktičnih znanja o uspješnoj komunikaciji
  • Proučavajući praktične i svakodnevne primjere, usvajati različite komunikacijske alate
  • razumijevanje i stjecanje vještina u otklanjanju barijera u suradnji s roditeljima
  • praktični primjeri i vježbe iz svakodnevne prakse za uspješno komuniciranje
  • razvoj komunikacijskih kompetencija odgojitelja.

 

Voditeljica:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić