Select Page

Interaktivna suradnja s roditeljima

Današnji roditelji nisu samo „dostavljači“ djece u vrtić. Roditelji su aktivni sudionici odgojno-obrazovnog rada vrtića. Odgojitelji i roditelji imaju drugačije uloge u odgoju djece. Obje strane su stručnjaci – roditelji u poznavanju svoga djeteta, a odgojitelji u profesionalnom smislu poznavanja odgoja i obrazovanja. Obje strane imaju isti cilj: sretno i zadovoljno dijete. Da bismo to postigli, važno je stvoriti suradnju i partnerski odnos roditelja i odgojitelja. Iz aktivne suradnje odgojitelja i roditelja proizlazi korist za dijete, roditelja i odgojitelja. Dijete, učeći po modelu ponašanja, razvija vještine komuniciranja i suradnje. Roditelj ima mogućnost jačanja vlastitih kompetencija u uspješnom odgoju djeteta. Odgojitelj jača svijest o važnosti profesionalne uloge odgojitelja.

Radionice

Kako uspješno komunicirati s roditeljima?

Interaktivni modaliteti u suradnji s roditeljima

Tajni sastojci

Individualni razgovori s roditeljima

Uloga refleksije u suradnji s roditeljima

Tajni sastojci

Što kada je roditelj nesuradljiv?