Select Page

Individualni razgovori s roditeljima

Individualni razgovor susret je odgojitelja i roditelja s ciljem prijenosa važnih informacija o djetetu te s ciljem dogovaranja i planiranja strategija zajedničkog djelovanja za dobrobit djeteta. Također, to je ujedno i prilika za razvoj i njegovanje dobrih međuljudskih odnosa te prilika za razvoj dobrobiti za dijete, roditelje i odgojitelje.

Sadržaji su radionice:

  • stjecanje vještina kako održati kvalitetan razgovor s roditeljima
  • praktične vježbe pripreme odgojitelja za individualan razgovor
  • poticanje odgojitelja na kreativno razmišljanje u usklađivanju očekivanja roditelja i odgojitelja
  • stjecanje vještina ophođenja s nesuradljivim roditeljima
  • razvoj kompetencija odgojitelja za suradnju s roditeljima.

 

Voditeljice:

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić
prof. predškolskog odgoja Marina Karavanić