Select Page

Radionice za odgojitelje

Kako surađivati s nesuradljivim roditeljima?

Datum: 10. 10. 2023.

Vrijeme: 17:30 – 19:30

 

Kako održati kvalitetan individualan razgovor s roditeljima?
Zašto je važno ispisati cilj, slijed razgovora i kako to učiniti?
Kako razgovarati s nesuradljivim roditeljima?
Što kada se roditelj ne odaziva na razgovor?
Kako postići dogovor zajedničkim djelovanjem?
Želite li saznati mala pravila kako si olakšati individualan razgovor?

 

Na ova pitanja odgovorit ćemo na radionici kroz primjere iz prakse, svakodnevnih iskustva iz vrtića, zajedničkim dijeljenjem znanja i ideja. Zašto? Jer svi mi znamo kolika je važna suradnja s roditeljima a individualan razgovor jedan je od konstruktivnih modaliteta suradnje što donosi dobrobit za dijete i za roditelje i odgojitelje.

 

Kako pisati vrednovanje / zapažanja odgojno-obrazovnog procesa rada?

Datum: 12. 10. 2023.

Vrijeme: 17:30 – 19:30

 

U današnje vrijeme postoji izuzetno puno načina dokumentiranja, odnosno bilježenja dječjih aktivnosti u dječjem vrtiću. Svaki oblik dokumentacije ima svoje prednosti, ali i nedostatke, a na samom odgojitelju je da prilagodi i odluči kojim će se oblikom dokumentiranja koristiti u određenoj situaciji (Taloš Lopar i Martić, 2015). Dokumentiranje aktivnosti odgojitelja je izuzetno važno za napredovanje i razvoj samog odgojitelja. Takvo dokumentiranje podrazumijeva samorefleksije i zajedničke refleksije odgojitelja i drugih stručnih djelatnika u vrtiću.

Sadržaji su radionice:

 

savladavanje vještina razumijevanja i korištenja različitih oblika dokumentiranja odgojno-obrazovnog rada

 • praktična primjena različitih načina vrednovanja odgojno-obrazovnog rada
 • usvajanje vještina bilježenja promatranja igre, aktivnosti, fotodokumentacije, videodokumentacije, analize crteža

Osobni i profesionalni razvoj

Datum: 23. 10. 2023.

Vrijeme: 17:30 – 19:30

 

Sve što se događa na poslu i sve što se događa kod kuće povezano je. Posebice u odgojiteljskoj profesiji. Svjesno i nesvjesno prenosimo naša iskustva iz vrtića u obiteljsku sredinu i obrnuto. Velika je povezanost osobnog i profesionalnog područja razvoja. No, događaju se često i raskoraci i emocionalne turbulencije, usponi i padovi i na osobnom i na profesionalnom planu. Stoga je važno cjeloživotno obrazovanje radi osobnog i profesionalnog rasta i razvoja. Što ne utječe samo na nas, već i sve one koji nas svakodnevno okružuju: djeca u vrtiću, članovi obitelji, prijatelji.

 

Sadržaji su radionice:

 

 • razumijevanje uloga uvjerenja i osobnih vrijednosti u osobnom i profesionalnom razvoju
 • razvoj vještina za upravljanje okruženja pogodnih za osobni i profesionalni rast i razvoj
 • praktične vježbe za razvoj samopouzdanja i samopoštovanja odgojitelja
 • radne vježbe za usklađivanje osobnog i profesionalnog razvoja
 • zanimljive igre koje ćete moći primijeniti i u radu s djecom i roditeljima
 • dobit ćete inspirativnu Radnu bilježnicu za osobni i profesionalni rast i razvoj.

Mapa i aktivnosti profesionalnog razvoja odgojitelja

Datum: 7. 11. 2023.

Vrijeme: 17:30 – 19:30

 

Odgojiteljska profesija vrlo je složena i zahtjeva visoku razinu kompetentnosti i odgovornosti. Profesionalan razvoj odgojitelja nužan je za stjecanje kompetencija u radu. Na kompetentnost utječu mnogi čimbenici, dobri uvjeti za rad, kontinuirana pedagoška podrška koja uključuje dokumentiranje i refleksiju vlastite prakse. Jedan od alata dokumentiranja vlastite prakse je mapa profesionalnog razvoja, ona je tzv. dokaz širokog raspona profesionalnih znanja i sposobnosti koje odgajatelj posjeduje.

 

Sadržaji su radionice:

 

 • stjecanje znanja o različitim vrstama aktivnosti profesionalnog razvoja
 • razvijanje vještina za samostalno kreiranje mape profesionalnog razvoja
 • praktične vježbe kreiranja mape profesionalnog razvoja
 • osnaživanje odgojitelja učenjem iz svakodnevne prakse
 • dobit ćete inspirativnu Radnu bilježnicu za osobni i profesionalni rast i razvoj.

Razvoj emocionalne pismenosti odgojitelja u radu s djecom

Datum: 20. 11. 2023.

Vrijeme: 17:30 – 19:30

 

Emocije imaju veliku i važnu ulogu u našim životima. No, ne samo za nas već i za sve osobe koje nas okružuju, osobe s kojima komuniciramo. Emocije komuniciramo verbalno i neverbalno i tako naši sugovornici dobivaju informacije o našem unutarnjem stanju, kako se ponašamo ili kako bismo se mogli ponašati. Djeca su iskrena i svoje emocije i osjećaje pokazuju vrlo jasno i direktno. Često puta, djeca nam mogu biti učitelji, ako mi to sebi dozvolimo. Kroz dječje ponašanje možemo naučiti mnogo toga o svojoj emocionalnoj pismenosti.

Sadržaji su radionice:

 

 • teorijska znanja o emocionalnoj pismenosti kroz svakodnevne primjere
 • igre, vježbe i zadaci razvoj emocionalne pismenosti
 • praktične vježbe za razvoj svjesnosti o vlastitim emocionalnim ponašanjima i reakcijama
 • usvajanje vještina promatranje igra djeteta za razvoj svjesnosti vlastite emocionalne pismenosti

 

 

PROMATRANJE I DOKUMENTIRANJE SIMBOLIČKE IGRE

Datum: 4. 12. 2023.

Vrijeme: 17:30 – 19:30

 

Simbolička igra ili igra pretvaranja vrsta je igre u kojoj djeca koriste predmet ili osobu kao simbol nečega drugog i u kojoj dijete proživljava svijet odraslih. Simbolička igra je kreativna i maštovita. Ona je i suradnička igra te osobito poticajno djeluje na razvoj djetetovih socijalnih vještina i emocionalnog izražavanja. Igrajući se, dijete uči o sebi, svijetu i drugima, prorađuje svoje doživljaje. Simboličkom igrom dijete najčešće izražava svoja iskustva, misli i osjećaje.

Sadržaji su radionice:

 

 • teorijska i praktična znanja o važnosti simboličke igre
 • usvajanje vještina načina promatranja simboličke igre prolazeći praktične primjere
 • usvajanje vještina dokumentiranja procesa simboličke igre
 • usvajanje vještina procjene ishoda promatranju u svrhu kreiranja okruženja za optimalan rast i razvoj djeteta.

 

CILJ RADIONICE JE POTICANJE RAZVOJA KOMPETENCIJA ODGOJITELJA I PRUŽANJE EFIKASNIH OBLIKA PODUKE I PODRŠKE.