Select Page

Radionice za odgojitelje

KAKO PISATI KNJIGU PEDAGOŠKE DOKUMENTACIJE?

Termin: 27.08. od 17:30h do 20h

Dokumentacija procesa učenja djece bitna je jer proces čini vidljiv, odnosno omogućava kvalitetnije i bolje sagledavanje tog procesa i njegovo vrednovanje u prostoru i vremenu (Rinaldi, 2002). Svrha prikupljene dokumentacije ne podrazumijeva svrstavanje djeteta prema razvojnim područjima i provjeravanje mogućnosti, nego na osnovu gledanja, slušanja i razumijevanja pružiti podršku njegovom učenju i odgoju.

Glavni sadržaj ove radionice je kako pisati “žutu” knjigu. Prvo i najvažnije kako pristupamo pisanju dokumentacije. Vid knjige pedagoške dokumentacije nije samo zadovoljavanje zakonske forme. Između ostalog, ona nam pruža i mogućnost osobnog i profesionalnog rada na sebi, unaprjeđenje kvalitete svog rada a time i rada vrtića.

U ovoj radionici imat ćete priliku dobiti ideje, smjernice i načine kako pisati tromjesečni, tjedni, dnevni plan i vrednovanje. Neki vrtići se vode razvojnim zadaćama a neki kompetencijama. Na radionici ćemo proći oba načina pisanja.

Voditeljica radionice:

Lana Kihas Pranjić, mag. praesc. educ.

PREPOZNAVANJE KOMPETENCIJA DJECE U AKTIVNOSTIMA

Termin: 18.09. od 17:30h do 19:30h 

Važan cilj Nacionalnoga kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje je cjelovit razvoj, odgoj i učenje djece te razvoj njihovih kompetencija. Različiti segmenti odgojno-obrazovnoga procesa (zaštita, njega, odgoj, obrazovanje) trebaju biti integrirani u cjelinu, tj. utkani u sve segmente zajedničkog življenja djeteta s drugom djecom i odraslima u vrtiću, a ne vremenski i sadržajno parcelizirani. (Nacionalni kurikulum NN 05/2015.)

Sadržaji radionice su:

 • Pedagoško određenje pojma kompetencije
 • Prepoznavanje svih 8 kompetencija kroz svakodnevne primjere iz prakse
 • Kako planirati aktivnosti s ciljem poticanja razvoja određenih kompetencija
 • radnu bilježnicu za dokumentiranje aktivnosti prema kompetencijama.

Voditeljica radionice:

Lana Kihas Pranjić, mag. praesc. educ.

ONLINE SURADNJA S RODITELJIMA I DIGITALNO DOKUMENTIRANJE KROZ SEESAW APLIKACIJU

Termin: 03.09. od 17:30h do 19:30h

Sve je češća digitalna komunikacija s roditeljima. Sve ima svoje prednosti i mane stoga je bitno pripremiti sebe i roditelje za digitalnu suradnju. Kroz primjere iz prakse proći ćemo pozitivne i izazovne strane digitalne suradnje s roditeljima i kako se nositi s time.

Sadržaji radionice su:

 • Modaliteti online suradnje
 • Kako online komunicirati? Što i kako zapisati?
 • Prikaz primjera Seesaw – digitalna aplikacije za suradnju s roditeljima i online dokumentiranje odgojno-obrazovnog rada
 • Kako potaknuti roditelje na aktivnu suradnju i dvosmjernu online komunikaciju?
 • Primjeri aplikacija korisne za rad s djecom i roditeljima

Voditeljica radionice:

Lana Kihas Pranjić, mag. praesc. educ.

INTERAKTIVAN RODITELJSKI SASTANAK

Termin: 29.08. od 17:30h do 19:30h

Događa Vam se da roditelji samo sjede i šute na roditeljskom sastanku? Pasivni su a želite da budu aktivni sudionici? I one možda najdosadnije ali važne informacije poput pravila vrtića, grupe, način suradnje moguće je na zanimljiv način prikazati i potaknuti roditelje da budu aktivni sudionici odgojno-obrazovnog procesa.
 

Sadržaji radionice su:

 • Kako pripremiti zanimljiv informativni roditeljski sastanak i potaknuti roditelje da budu aktivni sudionici?
 • Kako jasno i zanimljivo prikazati opće informacije o vrtiću, pravila, kućni red?
 • Kako kratko i zanimljivo prikazati plan i program rada skupine?
 • Koji su koraci za uspješan interaktivan roditeljski sastanak?
 • Radna bilježnica za pripremu i dokumentiranje roditeljskog sastanka

Voditeljica radionice:

Lana Kihas Pranjić, mag. praesc. educ.

PRAĆENJE I DOKUMENTIRANJE ADAPTACIJE DJETETA I SURADNJA S RODITELJIMA

Datum: Na klik dostpuno od 26.08. od 8h do 05.09. do 20h

Period adaptacije vrlo je osjetljivo i stresno razdoblje i za odgojitelje. Uz neposredan rad, uloga odgojitelja je i dokumentiranje praćenje i dokumentiranje procesa prilagodbe. U periodu prilagodbe uspostavljanju se prvi i možda najvažniji temelji suradnje s roditeljima. Upravo je dokumentacije ono što nam pomaže u radu s djecom i suradnji s roditeljima.

Sadržaji webinara su:

 • kako promatrati dijete u periodu adaptacije
 • što sve možemo i trebamo promatrati
 • Kako i što dokumentirati kod procesa prilagodbe
 • Kako se pripremiti za prvi individualni razgovor s roditeljima
 • obrazac za promatranje i dokumentiranje adaptacije i obrazac za pripremu i dokumentiranje individualnog razgovora

Voditeljica webinara:

Lana Kihas Pranjić, mag. praesc. educ.

PLANIRANJE I DOKUMENTIRANJE PROJEKTNOG UČENJA DJECE

Termin: 05.09. od 17:30h do 19:30h 

Projekti u dječjim vrtićima dio su prirodnog, integriranog učenja djece. U njima djeca istražuju one teme za koje pokazuju najviše interesa, a njihovo se trajanje razlikuje. Izravnim istraživanjem djeca imaju priliku jačati postojeće i razvijati nove kompetencije, ali i revidirati te konstruirati znanje, što i projekt najviše omogućava. Na radionici ćete imati priliku vidjeti primjere dobre prakse i nagrađivanih projekata.

Sadržaji su radionice:

 

 • Kako planirati projekt? Kako i koju temu odabrati?
 • Kako i zašto kreirati projektnu mrežu?
 • Koje su etape projekta?
 • Kako i zašto provoditi i dokumentirati evaluaciju projekta?
 • Radna bilježnica za planiranje, dokumentiranje i vrednovanje projekta
 

Voditeljica radionice:

Lana Kihas Pranjić, mag. praesc. educ.

PLANIRANJE I DOKUMENTIRANJE BORAVKA DJECE NA ZRAKU (UČENJE PUTEM OSJETILA)

Termin: 10.09. od 17:30h do 19:30h  

Boravak na zraku ima višestruko pozitivan učinak na fizičko i mentalno zdravlje djece. Ne postoji loše vrijeme za boravak na zraku. Učenje putem osjetila je jedna je od najvažnijih metoda učenja djece rane i predškolske dobi. Pružanje mogućnosti djece da aktivno koriste svoja osjetila dok istražuju svijete kroz senzornu igru presudno je za razvoj mozga. U ovoj radionici povezat ćemo planiranje boravka na zraku i učenje putem osjetila.

Sadržaji su radionice:

 • analiza postojeće stanja dvorišta dječjeg vrtića
 • planiranje i organizacija dvorišta dječjeg vrtića po osjetilnim područjima
 • planiranje poticaja i igara za boravak na zraku
 • zanimljive igre koje ćete moći primijeniti i u radu s djecom
 • radna bilježnica za planiranje i dokumentiranje aktivnosti boravka na zraku.

 

 Voditeljica radionice:

Lana Kihas Pranjić, mag. praesc. educ.

KAKO RJEŠAVATI SUKOBE MEĐU DJECOM?

Termin: 24.09. od 17:30h do 19:30h  

Sukobi među djecom su dio svakodnevnice u vrtiću. Ponekad sukobi završavaju kao potencijalni problem u funkcioniranju grupe, odnosu odgojitelja s djecom ali i roditeljima. Treba težiti učenju konstruktivnih načina njihova rješavanja. Neriješeni sukobi mogu čak dovesti i do frustriranosti koja će se manifestirati kao osjećaj tjeskobe, nelagode, zabrinutosti, preko gubitka samopouzdanja i samopoštovanja.

Sadržaji su radionice:

 • Kako komunicirati s djecom za vrijeme i nakon sukoba
 • Treba li reagirati na sve dječje sukobe i što djeca uče kroz sukobe
 • Kako prevenirati sukobe među djecom
 • Primjeri aktivnosti za rješavanje sukoba i emocionalno osnaživanje djece
 • Kako komunicirati s roditeljima o sukobima djece u vrtiću

 

Voditelji radionice:

Lana Kihas Pranjić, mag. praesc. educ.

Krešimir Plantak, odgojitelj savjetnik, praktičar terapije igrom.

 

CILJ RADIONICE JE POTICANJE RAZVOJA KOMPETENCIJA ODGOJITELJA I PRUŽANJE EFIKASNIH OBLIKA PODUKE I PODRŠKE.