Select Page

Dokumentiranje odgojno-obrazovnog rada

„Dokumentiranje podrazumijeva sustavno prikupljanje dokumentacije (etnografskih zapisa), koja omogućuje promatranje i bolje razumijevanje akcija djeteta, a time i osiguranje kvalitetnije potpore njegovu razvoju.“ (Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, 2014).

Što je dokumentiranje? Zašto provoditi dokumentiranje? Kako provoditi dokumentiranje? Kakve veze ima dokumentiranje sa (samo)refleksijom? Navedena pitanja glavna su polazišta radionica. Dokumentiranje je puno više od samog zapisivanja uočenog. Dokumentiranjem uočavamo da različite razine dokumentiranja aktivnosti djece, rezultiraju različitim ishodima za dijete, odgojitelja i roditelja djeteta. Dokumentiranje je proces kojim učimo i izgrađujemo se. Dokumentiranjem odgojitelji razvijaju vještine prikupljanja dokumentacije, njezine interpretacije uz naglasak na praćenje i osvješćivanje promjena koje je ono izazvalo u njihovoj odgojno-obrazovnoj praksi u svrhu osobnog i profesionalnog razvoj odgojitelja, poboljšanje odgojno-obrazovnog rada i podizanje razine dobrobiti i uključenosti svakog pojedinog djeteta.

Radionice

Pedagogija slušanja

Tehnike i oblici dokumentiranja

Tajni sastojci

Razvojni putokaz djeteta