Select Page

Dokumentiranje likovnog stvaralaštva djece i suradnja s roditeljima

Osnovna je uloga predškolskog odgoja i obrazovanja da pridonosi povoljnom cjelovitom razvoju osobnosti djeteta i kvaliteti njegova života. Ostvarenje te uloge neizvedivo je bez suradnje s roditeljima. Povezivanje obiteljskog i izvanobiteljskog djetetova iskustva i usklađenost odgojnih postupaka optimalno podupire djetetov razvoj. Zato je iznimno važno ostvariti uspješnu komunikaciju radi kvalitetne suradnju s roditeljima.

Koja je uloga dokumentiranja likovnih aktivnosti i što to znači za dijete, roditelja i odgojitelje?

Kako vrednovati i dokumentirati likovno-kreativni razvoj djeteta?

Koji su sve modaliteti suradnje s roditeljima u području likovnosti?

Likovne aktivnosti potiču cjelokupni razvoj djeteta, no kako to predstaviti roditeljima?

Kako kvalitetno postaviti likovni pano za roditelje?

Kako postaviti likovnu izložbu dječjih radova?

Na navedena pitanja odgovorit ćemo u suradnji sa sudionicima pokazujući im praktične, svakodnevne primjere iz prakse, tj. promatrajući dječje likovne radove i modalitete suradnje s roditeljima.

Voditeljice:

doc. dr. sc. Svetlana Novaković

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić