Select Page

Analiza crteža

Crtanje je oblik djetetove komunikacije kojim najslobodnije i najspontanije izražava ono što ne može riječima. Stoga njegove likovne kreacije mogu otkriti mnogo toga što je vrijedno sredstvo za razumijevanje djeteta. Crtež djeteta jedna je vrsta ogledala dječjeg razvoja.

Kako analizirati dječji likovni crtež?

Što nam dijete govori crtežom?

Kako razgovarati s djetetom o crtežu?

Što kada dijete ne želi ništa reći o svom crtežu?

Možemo li ipak nešto „pročitati“?

Ima li svaka boja na likovnom radu određenu simboliku za dijete?

Ima li određeni likovni znak neku simboliku za dijete?

U praksi se često koriste razne ideje s, npr. Pinteresta kao poticaj za likovno stvaranje djece. Kako to utječe na kreativnost djeteta?

Navedena pitanja samo su neka od polazišnih pitanja edukacije. O važnosti i načinu likovnog izražavanja i stvaranja djece rane i predškolske dobi, analizi crteža i metodici likovne kulture na ovoj edukaciji govorit ćemo i poučavati praktičnim, svakodnevnim primjerima iz prakse, tj. proučavajući dječje likovne radove i igrovnom interakcijom.

Voditeljice:

doc. dr. sc. Svetlana Novaković

mag. praesc. educ. Lana Kihas Pranjić